Uwaga! Ze względu na zakończenie projektu i na nowe uwarunkowania prawne (RODO) nie ma możliwości zalogowania na platformie. Wszystkie dane użytkowników zostały usunięte.

O projekcie

Projekt Nowe kompetencje - nowe możliwości nauczyciela przedmiotów zawodowych realizowany przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy w okresie 01.07.2010r. - 30.09.2014r. zakłada realizację 15 edycji, studiów podyplomowych z zakresu PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO dla nauczycieli przedmiotów zawodowych (turystycznych, hotelarskich i gastronomicznych). Studia realizowane będa w Bydgoszczy, Słupsku, Inowrocławiu, Malborku i Ełku.

Z uwagi na specyfikę projektu, adresatami studiów mogą być: absolwenci studiów I lub II stopnia z zakresu turystyki, hotelarstwa lub gastronomii nie posiadający przygotowania pedagogicznego lub osoby posiadające wykształcenie wyższe kierunkowe (bez przygotowania pedagogicznego) zatrudnione w przedsiębiorstwach branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej. Projekt adresowany jest do osób zamieszkałych na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego.

Studia realizowane będą wg. programu nauczania zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2004r. nr 207, poz. 2110. W ramach toku kształcenia Słuchacze będą uczestniczyli w całkowicie bezpłatnych 3 semestralnych studiach podyplomowych liczących 350 godz. zajęć dydaktycznych i 150 godz. praktyki pedagogicznej. Część zajęć realizowana będzie w formie kształcenia na odległość.

W ramach studiów, Słuchacze będą uczestniczyli w zajęciach z:

 • Pedagogiki z Andragogiką
 • Psychologii
 • Dydaktyki
 • Metodyki turystyki
 • Metodyki hotelarstwa
 • Metodyki gastronomii
 • Emisji głosu
 • Zastosowania tablicy interaktywnej w edukacji
 • Nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych
 • Pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • Praktyk pedagogicznych

Studia skończą się egzaminami z poszczególnych przedmiotów oraz przygotowaniem i prezentacją pracy dyplomowej, a Słuchacze otrzymają świadectwa ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych.


Skip LoginSkip Navigation

Navigation

Skip Course categoriesSkip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego